Kontakti

Spoštovani,

za vsa vprašanja o mednarodni konferenci, ki jo organizira Društvo učiteljev geografije Slovenije v času 31.5. – 1.6.2019, dobite odgovore na naslovu:  info@drustvo-dugs.si

Organizacijski odbor: Andreja Bečan, Rožle Bratec Mrvar, Nina Farič, Mojca Janžekovič, Nataša Mrak in Mirsad Skorupan.

Strokovni odbor: dr. Mitja Bricelj, mag. Igor Lipovšek, dr. Karel Natek, dr. Stanko Pelc in dr. Tatjana Kikec.

Uredniški odbor zbornika: Andreja Bečan, dr. Mitja Bricelj, Nina Farič, mag. Igor Lipovšek, Mojca Janžekovič, Nataša Mrak in Mirsad Skorupan.