Pomembni datumi

Prvo povabilo na konferenco   7. 1. 2019
Prijava na konferenco 15. 1. 2019 – 10.5.2019
Prijava prispevkov (naslov in povzetek) do     5. 2. 2019
Obvestilo avtorjem o sprejetem prispevku   15. 2. 2019
Prispevek poslati v prvi pregled do 10. 4. 2019
Dokončno verzijo prispevka poslati do    5. 5. 2019
Plačilo kotizacije (najpozneje) do   10. 5. 2019
Poslati ppt predstavitev ali plakat do 22. 5. 2019
Mednarodna konferenca bo 31. 5. – 1.6. 2019

Vsa vprašanja in prispevke poslati na: info@drustvo-dugs.si